Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2023. május 16. napjától

Szolgáltató adatai:

Név: Széll Klaudia egyéni vállalkozó

Székhely: 9024 Győr, Babits Mihály utca 38/C

E-mail: windbeautyoffice@gmail.com

Telefonszám: +36 20 374 4454

Adószám: 69681651-1-28

VAT Nr.: HU69681651


Általános rendelkezések:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.windbeauty.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: felhasználó, megrendelő, fogyasztó) általi használatának feltételeit. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon leadott rendeléssel – az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint – szállítási szerződés jön létre közte és a szolgáltató között. A szerződés megkötése magyar nyelven történik. 

A weboldalon mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, vagy a szállításhoz szükséges adatok megadása után, a megerősítő levélben közölt hivatkozásra való kattintással megerősíti megrendelését és elfogadja a jelen dokumentumban leírt feltételeket.

Felhasználó a rendelés adatait összesítő „megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, melyről a weboldal minden esetben igazoló e-mailt küld. Kizárólag a visszaigazolt megrendelés tekinthető érvényesnek.

A felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Felhasználó kizár minden felelősséget a honlap használója által tanúsított magatartásért, illetve felhasználó kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse meg.

Felhasználó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A honlapon található termékek jellemzőit az adott termékre rákattintva, annak információs oldalán lehet részletesen megtekinteni. A vételár a termék mellett megadott ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA), azonban nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítási költségről – értékhatártól függően – az adott megrendeléskor kap tájékoztatást a felhasználó.

Regisztráció:

Felhasználónak lehetősége van regisztrálni a weboldalon – úgy, hogy a vásárlását megelőzően kitölti a regisztrációs oldalt pontos adatainak megadásával – így többszöri vásárlás esetén nem kell minden esetben újra megadnia a szállítási adatokat. Felhasználót terheli minden felelősség a hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért.

Felhasználó a weboldalról történő rendeléssel automatikusan hozzájárul adatai rögzítéséhez és tárolásához, valamint a kiszállításhoz szükséges adatok csomagszállító cégnek történő átadásához. A csomagszállító cég a szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Szolgáltató a kiszállításhoz szükséges adatok kivételével senkinek sem szolgáltatja ki felhasználó személyes adatait. Az adatok kezelése, továbbítása, felhasználása a szolgáltató Adatvédelmi szabályzata szerint történik.

Szállítási feltételek:

A vásárló a fizetési tranzakció sikeressége után hozzáférési kódot kap a megvásárolt e-book-hoz.

Fizetés:

Szolgáltató számlát állít ki, melyet a megrendelő a megadott e-mail címére megkap. A megrendelt termék kifizetése a megrendelő választása szerint történhet bankkártyával, vagy azonnali átutalással. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon.

Tulajdonjog fenntartás:

A vételár teljes kifizetésig a termék a szolgáltató tulajdonában marad.

Szerzői jog:

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, melynek kizárólagosan feljogosított felhasználója és szerzői jog jogosultja Széll Klaudia egyéni vállalkozó.

A weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak – ide értve szövegeket, grafikákat, képeket, videókat – kizárólagosan feljogosított felhasználója és szerzői jog jogosultja Széll Klaudia egyéni vállalkozó.

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelésének jóváhagyásával az ÁSZF-ben foglaltakat tudomásul veszi, és azok be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelésének jóváhagyásával fizetési kötelezettsége keletkezik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelést tartalmazó küldemény átvételéről és kifizetéséről gondoskodik.

Elállás:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni, vállalkozás-vállalkozás közötti jogviszonyra nem vonatkozik.

14 napos elállási idő

Az uniós szabályok értelmében az EU-ban a vevőknek 14 napig joguk van ahhoz, hogy az interneten vagy a távkereskedelem valamely más formája révén – telefonon, csomagküldő szolgálattól vagy házaló ügynöktől – vásárolt termékek megvételétől elálljanak, az árut visszaküldjék, és a teljes vételárat visszakapják. A visszaküldés oka bármi lehet – akár az is, hogy a vásárló egyszerűen meggondolta magát.

Ez a 14 napos elállási idő nem minden árucikk esetében alkalmazandó. Nem vonatkozik például a következőkre:

  • repülő- és vonatjegyekre, koncertjegyekre, szállodafoglalásra, autóbérlésre és konkrét időpontokra megrendelt étkeztetési szolgáltatásokra;
  • a rendszeresen házhoz szállított árucikkekre és italokra – például a tejesember által hozott tejre;
  • egyedi megrendelésre készült, vagy a vevő egyéni igényeihez alakított termékekre – méretre szabott öltönyre;
  • az olyan hang- és képfelvételekre, illetve számítógépes szoftverekre, például DVD-kre, amelyek lezárt csomagolását Ön átvételkor felbontotta;
  • az online digitális tartalmakra, ha már megkezdte a letöltést vagy az adatátvitelt (streaming), és elfogadta, hogy a letöltés, illetve adatátvitel megkezdésekor elveszti elállási jogát;
  • a nem cégtől, hanem magánszemélytől vásárolt termékekre;
  • a sürgős javítási és karbantartási munkákra kötött szerződésekre – ha például csőtörés elhárításával bízott meg egy vízvezeték-szerelőt, és megállapodott vele a vállalási árban, már nem mondhatja vissza a munkát.

Figyelem: ez a felsorolás nem kimerítő jellegű.

A 14 napos elállási idő a megrendelt áruk átvételekor veszi kezdetét. A szolgáltatási szerződések esetében a 14 napos elállási idő a szerződés megkötésének napján kezdődik. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, az elállási idő az ezt követő munkanapon jár le.

Szavatossági jogok:

Szolgáltató jótállást, illetve szavatosságot a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint nem vállal. -» online digitális tartalom, melyre a törvényben meghatározott termékekre járó szavatossági jog nem érvényesíthető.

Panaszkezelés:

Felhasználó a termékekkel vagy szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait, panaszait az alábbi elérhetőségeken termesztheti elő:
E-mail: windbeautyoffice@gmail.com
Levelezési cím: Széll Klaudia egyéni vállalkozó 9024 Győr, Babits Mihály utca 38/C.
A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 15 napon belül választ adunk.

Megrendelő kifogásaival, panaszaival az alábbi felügyeleti szervhez fordulhat:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 9022 Győr, Türr István utca 7.

Általános szerződési feltételek, árak módosítása:

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, illetve a honlapon forgalmazott termékek árait bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Szerződés hatálya:

A honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a szolgáltató nem iktatja, ezért az utólag nem hozzáférhető. Széll Klaudia egyéni vállalkozó semminemű magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Adatvédelem:

Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el :
https://windbeauty.hu/altalanos-felhasznaloi-feltetelek/

Egyéb:

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos, vonatkozó jogszabályok így különösen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, illetve az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

error: Content is protected !!

Műszempilla építés A-tól Z-ig

Ez az online tanfolyam a Te belépőjegyed a műszempilla építés művészetének elsajátításához.