Adatkezelési tájékoztató

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Széll Klaudia egyéni vállalkozó adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Név: Széll Klaudia egyéni vállalkozó

Telephely: 9024 Győr, Babits Mihály utca 38/C.

Telefon: +36-20-374-4454

E-mail: windbeautyoffice@gmail.com

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: windbeautyoffice@gmail.com
Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: A regisztrációval a vásárló elfogadja, hogy email címét Széll Klaudia e.v. szerződött partnereivel megoszthatja.

Adatkezelés: Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés: Üzletmenet Új 2022 KFT. Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 1. Adakezelési cél
  Az adatkezelő kozmetika, szépségápolás tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli
 1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
  Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
  • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
  • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
  • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 1. Az adatkezelés időtartama
  A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrzöm. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
  Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.
 1. Érintetti jogok
  A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Érintetti jogok:
  a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
  b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
  d) az adat kezelésének korlátozása;
  e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
  g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
  h) tiltakozás a személyes adat használata
 1. Jogorvoslati tájékoztatás
  Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu is megindítható.

  Győr, 2019. április 2.
error: Content is protected !!

Műszempilla építés A-tól Z-ig

Ez az online tanfolyam a Te belépőjegyed a műszempilla építés művészetének elsajátításához.